دانشجویانی که در این صفحه ملاحظه می نمایید، اعزامی های مؤسسه در سال ۲٠١٠ میلادی به انگلیس می باشند. ما از آنها خواهش نموده ایم تا نظرات شخصی خود را در مورد خدمات مؤسسه (ثبت نام در کالج یا دانشگاه، اخذ ویزای تحصیلی انگلستان و سایر تسهیلات رفاهی)، برای علاقمندان به تحصیل در انگلیس بیان نمایند.

     دانشجویان علاقمند به تحصیل در انگلیس می توانند با مؤسسه تماس حاصل نموده تا امکان ارتباط مستقیم با این دانشجویان در انگلیس را برای آنها فراهم نماییم.

آقای سعید قاضی مرادی (٢٦ ساله)
لیسانس مهندسی صنایع
 University of
Brighton

 اینجانب پس ازگذراندن مراحل طولانی ومشاوره با موسسات مختلف باراهنمایی یکی از دوستان به موسسه بین المللی رهنمود علم مراجعه کردم و ازبرخورد حرفه ای آقای دکتر نظریان واینکه ایشان هم حدود٣٠ سال پیش به عنوان یک دانشجو به آمریکارفته بودند،بسیارخرسندشدم وکارخودرا به ایشان سپردم و یکروزه ویزای دانشجویی خودرا دریافت نمودم.
باتجربه ادعا می نمایم که موسسه رهنمودعلم بهترین موسسه اعزام دانشجو به انگلستان است وموردتائیدوزارت علوم وسفارت انگلیس درتهران و کنسول بریتانیا می باشد.

آقای علی باورصادیان (٢٢ ساله)
فوق دپیلم عمران
Frances King School of English

 

من درسال ١٣٨٧ از اصفهان به تهران رفتم و با پنج موسسه اعزام دانشجو به انگلیس مصاحبه کردم وباتفاق خانواده به این نتیجه رسیدیدم که آقای دکتر محسن نظریان بهترین انتخاب هستند.
ایشان کلیه کارهای مشاوره،پذیرش و اخذویزارا انجام دادند بدون اینکه حتی یک ریال قبل ازاخذویزاازمادریافت کنند.افتخارمینمایم که دوستی مثل آقای دکترنظریان دارم وچنانچه دانشجویان ایرانی درلندن هر کمکی خواسته باشند،من نیزدرخدمت حاضرم.

آقای پیمان طهماسبی(٢٣ ساله)
فوق دپیلم هوا فضا
 
University of Manchester

من قصددریافت مهندسی هوا فضاراداشتم واطلاعاتی که از موسسه رهنمود علم دریافت نمودم شایان تقدیر است.
به کلیه دانشجویان علاقمندبه تحصیل درانگلستان توصیه می کنم که قبل از تصمیم به اعزام به انگلستان حتماً به آقای دکتر نظریان مراجعه نمایند.
موسسه رهنمودعلم یک پایگاه علمی و اطلاعات بسیار عالی درمورد تحصیل درخارج ازکشوراست وموردتائیدوزارت علوم  می باشد.

خانم ارمغان عزیزی(٢٨ساله)
فوق لیسانس بیولوژی
University of London

اینجانب جهت دوره دکترادررشته میکروبیولوژی درانگلیس به آقای دکتر محسن نظریان،موسسه بین المللی رهنمودعلم مراجعه نمودم وایشان درظرف کمتر از٢ هفته ویزای یکساله دانشجویی مرا گرفتند که قبلاً تشکر می نمایم.
کالج ها و دانشگا های طرف قرارادباآقای دکتر نظریان جزو بهترین ها درانگلستان هستندوهمگی موردتائیدسفارت انگلستان درتهران می باشند.
درصورت کمک و یاکسب اطلاعات در موردتحصیل درانگلستان ، آدرس و تلفن من راازآقای دکتر نظریان بگیرید.

خانم طیبه احمدی(٢٤ ساله)
دپیلم ریاضی فیزیک
 City College Manchester

من یکباربه سفارت انگلیس در تهران جهت اخذویزای دانشجویی مراجعه نمودمورد شدم.اشتباه من در این بود که بدون مشورت به سفارت رفتم.
امابامعرفی یک وکیل به آقای دکترنظریان مراجعه نمودموویزای دانشجویی خود رایک روزه دریافت نمودم.
ازاینکه ایشان این همه به من کمک کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

خانم سالومه زغیم (٢٤ساله)
فوق دپیلم کامپیوتر
Frances King School English

مهمترین عوامل انتخاب موسسه رهنمود علم بعنوان مشاوره اینجانب جهت تحصیل درانگلستان مواردزیر بود:
- مشاوره رایگان
- ویزای تضمینی
- تائیدیه وزارت علوم
- تائیدیه سفارت انگلیس درتهران
- بدون حتی یک ریال پیش پرداخت قبل از اخذویزاو.....
هیچ موسسه ای درایرانوجودنداردکه من مراجعه نکرده باشم. کارآقای دکترمحسن نظریان بسیار عالی و بی نظیر و بسیار سالم است.

آقایمحمود میهن یار (١٦ ساله)
پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک
EF English Student London

من ازمشهد به تهران مراجعه وبعد ازمشورت با ٦ موسسه اعزام  دانشجو به انگلیس، موسسه رهنمون علم را به دلیل شرایط بسیار عالی،برخورد حرفه ای و اینکه مورد تائید وزارت علوم وکنسول فرهنگی بریتانیا در تهران بود،انتخاب نمودم.
ضمن پدرم نیزبه سفارت انگلیس درتهران مراجعه نموده بودند تا اطلاعاتی در مورد موسسه رهنمود داشته باشند و سفارت شخصیت حرفه ای و سابقه های موفقیت آمیز دکتر نظریان را تائید
                                                نموده بودند.

آقای میکائیل میرزاعلی (٢٠ ساله)
دپیلم علوم تجربی
University of Manchester

کنسول فرهنگی سفارت انگلستان در تهران(British Council)آقای دکتر نظریان را به من معرفینمودند و در موردکار بسیار عالی ایشان و ارتباطواحترام زیاد درسفارت انگلستان هیچ جای بحثی نیست.
هیچ موسسه ای را بجز موسسه بین المللی رهنمود علم برای اعزام به انگلستان انتخاب نکنید.
من در لندن آماده کمک به کلیه دانشجویان ایرانی عزیز هستم.

آقای هادی بهرامی (٢٤ ساله)
فوق دپیلم الکترونیک
City University London

 

من سایت www.ukvisa.ir رامطالعه نمودم و باور نکردم.
به آقای دکتر نظریان جهت مشاوره رایگان مراجعه نمودم و ایشان
ظرف مدت یک هفته بدون دریافت حتی یک ریال قبل از اخذ ویزا،
ویزای یکساله چندنوبتی دانشجوی مرادریافت نمودند.
کارآقای دکتر نظریان واقعاً استثنایی است.

آقایپیمان سرحدی ( ساله)
لیسانس مهندسی کامپیوتر
University of London

- مورد تائید وزارت علوم
- مورد تائید کنسول فرهنگی سفارت انگلیس درتهران
- مشاوره رایگان
- ویزای تضمینی و بدون دریافت هیچ گونه هزینه قبل از
 اخذ ویزا،ازدلایل مهم انتخاب آقای دکتر نظریان و سپردن کار به موسسه رهنمود علم بود.
موسسه رهنمود علم بهترین موسسه اعزام دانشجو به انگلستان است و اینجانب این مسئله را به وزارت علوم نیز منعکس کردم.

خانم سیده شبنم میرفصلی (٢٨ ساله)
لیسانس روانشناسی
Frances King London

اینجانب باتائید وزارت علوم به آقای دکتر نظریان مراجعه کرده  و این مهمترین دلیل مراجعه من به آقای دکتر نظریان بود.
ایشان بسیار منصف و نسبت به مسایل علمی و تحصیلی در انگلستان بسیار آگاه هستند.

خانم زهره شریفیان (٢٣ ساله)
B.S
c., Agriculture Eng
University of Leads

من پس از مراجعه به چندین مؤسسه جهت ادامه تحصیل در انگلیس، بالاخره با آقای دکتر محسن نظریان ، مدیر مؤسسه بین المللی رهنمود علم مصاحبه کردم و ایشان با تسلط کامل و بصورت کاملاً حرفه ای پذیرش مرا گرفتند و بدون هیچ گونه هزینه اولیه و مصاحبه ای، ویزای انگلیس را برایم اخذ نمودند. من همیشه مدیون زحمات ایشان خواهم بود.

آقای محسن تاجیک (١٩ ساله)
High School graduate
 Frances King English School

در سال ١٣٨٧ به دفتر فرهنگی سفارت انگلیس در تهران مراجعه کردم تا برای تحصیل در انگلیس اطلاعات بیشتری بگیرم. آنها پس از مشاوره من را به آقای دکتر نظریان معرفی کردند. ایشان پذیرش من را از دانشگاه Bristol گرفتند. هم اکنون من در این دانشگاه فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک به پایان رسانده ام و با کمک دکتر نظریان در حال اعزام به به کانادا برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته مکانیک هستم.

خانم کیمیا فاطمی نیا (٢٢ ساله)
A. A, Art & Design
London School of Arts

من در سال ١٣٨٤ ویزای تورسیتی انگلیس را دریافت کردم و در زمان اقامت در لندن، ٣ ماه در کالج زبان Frances King  که یکی از معتبرترین مراکز زبان در لندن می باشد، به یادگیری زبان انگلیسی پرداختم. پس از بازگشت به تهران، نظر باینکه در مورد آقای دکتر نظریان صحبت های بسیار خوبی شنیده بودم، به ایشان مراجعه و ویزای دانشجویی ٢ ساله خود را در سال ١٣٨٨جهت ادامه تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای لندن دریافت نمودم.

آقای محمد خیراندیش (٢٤ ساله)
B.S., Mechanical Engineering
 University of London

در سال ١٣٨٨ به دفتر فرهنگی سفارت انگلیس در تهران مراجعه کردم تا برای تحصیل در انگلیس اطلاعات بیشتری بگیرم. آنها پس از مشاوره من را به آقای دکتر نظریان معرفی کردند. ایشان پذیرش من را از دانشگاه لندن گرفتند. هم اکنون من در این دانشگاه فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک ادامه می دهم و با کمک دکتر نظریان در حال اعزام به به کانادا برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته مکانیک هستم.

خانم دکتر سارا حیدری (٢٦ ساله)
Doctorate in Dentistry
IQE Dental Exam, London

من دارای مدرک دندانپزشکی از دانشگاه آزاد تهران و فارغ التحصیل سال ١٣٨٥ می باشم. آقای دکتر نظریان کلیه اطلاعات لازم در ارتباط با دوره های تخصصی دندانپزشکی در انگلیس را در اختیار من گذاشتند و برای دوره ی آمادگی امتحان تخصص نیز مرا در لندن ثبت نام نمودند. بسیار خوشحالم که ویزای انگلیس خود را دریافت نمودم و به کلیه دوستانم نیز توصیه کردم تا بدون مشورت با آقای دکتر نظریان برای ادامه تحصیل و درخواست ویزا اقدام نکنند.

آقای نیما قوانینی (٢٦ ساله)
B.S., Interior Design
University of Brighton

من در سال ١٣٨٨ بعد از مراجعه به چندین مؤسسه، با خانواده ام نزد آقای دکتر نظریان رفتیم و پس از راهنمایی های مفید ایشان، تصمیم گرفتم که کار خود را به ایشان بسپارم. آقای دکتر نظریان پرونده من را بسیار حرفه ای پیگیری کردند و مرا در بهترین کالج زبان لندن ثبت نام کردند و ویزای من را یکروزه گرفتند. من در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه برایتون انگلیس می باشم.